Support

Proaktiv förvaltning

Support och förvaltning är en ytterst viktig del av de åtaganden Starmind har gentemot sina kunder. Vi förstår vikten av en väl fungerande supportorganisation och av att ha strukturerade processer på plats för att kunna tillgodose våra kunders unika behov kring support, användarstöd, systemförvaltning mm.

Vår övertygelse är att en bra supportorganisation alltid strävar efter ett proaktivt arbetssätt. Genom ett proaktivt och engagerat support- och förvaltningsarbete kan vi arbeta mer för att ligga steget före, föreslå förbättringar innan felen inträffar, istället för att ”släcka bränder”. Målet är att dels nå en mycket högre grad av servicenivå och därmed även kundnöjdhet, men också för att nå kostnadsbesparingar, högre kvalitetssäkring och en mer framtidssäker lösning både vad gäller teknik och användbarhet.