Miljöpåverkan

Starmind har ett starkt miljöengagemang och det är viktigt att vår verksamhet påverkar miljön så lite som möjligt.

Därför har vi jobbat i flera år med åtgärder för att minska vår miljöbelastning. Vårt mål med vårt arbete kring miljöfrågor är att Starmind ska bidra till en bättre miljö och visa att det går att skapa ett hållbart samhälle.

Här är några av de förändringar vi gjort de senaste åren som påverkara miljön. 

 • El från vindkraft
 • Använda virtualiserade servrar i så stor utsträckning som möjligt
 • Energisparscheman på datorerna
 • Automatisk avstängning av kringelektronik och belysning på kontoret efter arbetstid
 • Återvinning av papper
 • Återvinning av tonerkassetter
 • Källsortering
 • Vi gör vårt eget kolsyrade vatten

 

Årets mål är 

 • Mäta miljöpåverkan för personalens resor till och från jobbet
 • Minska mängden utskrifter ytterligare
 • Utarbeta miljöanpassade riktlinjer för inköp och resor
 • Minska vår totala miljöpåverkan med 10%
 • Samarbeta med lämplig partner avseende klimatkompensation.

 

Genom att köpa tjänster av Starmind väljer du ett miljöriktigt alternativ som skapar möjlighet till ett långsiktigt och hållbart samhälle.

Jag har en vision om att Starmind hjälper till att förbättra miljön genom smarta, effektiva webblösningar – mindre papper, mera elektroniska dokument är ett sätt.

Fredrik Jonsson, grundare Starmind och 100%elbilsförare