Starmind moderniserar Scanias-bilar Sverige AB:s Intranät

Starmind hjälper Scania-bilar Sverige AB att bygga ett mer socialt intranät vars mål är att involvera användarna mer än tidigare. Nu finns möjligheten för användarna att kommentera och ge feedback på artiklar och andras kommentarer. Det finns ett notifieringscenter som visar när andra kommenterat på något som man själv kommenterat på, vilket lockar till vidare diskussioner. Moderering av inlägg och kommentarer kan göras i för- eller efterhand.

I denna lösning används realtids tekniker som SignalR och AngularJS vilket gör det möjligt att se hur kommentarerna växer fram på sidan utan sidomladdningar.

Etiketter: SignalRAngularJSIntranät